Nutriční poradna - výživové poradenství

Životní styl je volba,  

proto Vám nabízíme pomoc při nastartování změn v oblasti výživy, která je neodmyslitelnou součástí zdravého životního stylu, součástí prevence a součástí léčby diabetu (cukrovky), obezity i dalších civilizačních onemocnění. I drobné změny stravovacích zvyklostí společně s individuální pohybovou aktivitou mohou vést ke zkvalitnění Vašeho života a zejména (u nemocných s cukrovkou) pomohou zabránit vzniku tak obávaných diabetických komplikací.

Průvodcem Vám bude renomovaná nutriční terapeutka  Mgr. Jana Eliášová

- registrovaná nutriční terapeutka, edukátorka a lektorka. Výživě se věnuje od roku 1991. Začínala jako nutriční terapeut v nemocnici a v domově pro seniory. V současnosti je aktivní jako nutriční specialista a školitel odborné praxe v oblasti vzdělávání budoucích nutričních terapeutů, mimo jiné v Diabetologickém centru ve FN u sv. Anny, Brno. Je lektorkou kurzů zdravé a léčebné výživy pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a ve školství, ale i pro širokou veřejnost. Aktivně i pasivně se zúčastňuje akreditovaných vzdělávacích akcí celoživotního vzdělávání. Publikuje v časopisech pro odbornou i laickou veřejnost. Je členkou výboru sekce sester České diabetologické společnosti ČLS JEP (ČDS), kde se věnuje vzdělávání a tvorbě edukačních materiálů.  

Z čeho můžete vybírat, jaké služby nabízíme nejen diabetikům, ale i nediabetikům :

  • komplexní analýza tělesného složení pomocí bioimpedance a interpretace zjištěných výsledků (lze i samostatně bez výživového poradenství)
  • rozbor stávajících stravovacích zvyklostí (jídelníčku) a výživová doporučení v souladu s vašimi potřebami či specifickými požadavky (vegetariánství, ozdravění jídelníčku aj.), při krátkodobém nebo dlouhodobém dietním omezení, které souvisí s poruchami lipidového spektra (vysoké hodnoty cholesterolu), obezitoulymfedémy, onemocněním např. jater, pankreatu, žlučníku či střev, ledvinceliakií a dalšími zdravotními problémy
  • jak volit a nakupovat vhodné potraviny
  • konzultace ohledně stravování na Vámi stanovené téma
  • individuální stravovací plán
  • kontrolní konzultace při delší spolupráci

Objednávejte se, prosím, přes kontaktní formulář na této stránce, 

ozveme se Vám s podrobnějšími informacemi

provozní doba nutriční poradny:        úterý    13 - 17h