CENÍK

zdravotních výkonů a doplňkových služeb nehrazených ze zdravotního pojištění, ceny platné pro samoplátce (pacienti bez zdrav. pojištění), úkony na žádost pacienta, fyzické nebo právnické osoby (jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce)

Způsob úhrady: přímou platbou v hotovosti proti příjmovému dokladu nebo převodem na bankovní účet, nepřijímáme platební karty, nejsme plátci DPH

Výpočet ceny pro zdravotní výkony dle sazebníku pro samoplátce:  1,12 Kč za bod

Cena poskytnutých služeb (zdravotních výkonů) je stanovena sazebníkem uvedeným v příloze vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve znění pozdějších předpisů.

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta

300 Kč

Vypracování lékařské zprávy, vyplnění dotazníku pro komerční subjekt (např. životní pojišťovnu)  

Je vyžadován písemný souhlas pacienta s poskytnutím osobních údajů třetí osobě a žádost (objednávka) pojišťovny

350 Kč

Potvrzení na žádost pacienta  - OSSZ, řidičský průkaz 

100 Kč

Administrativní úkony lékaře

150 Kč

Nahlédnutí do zdravotní dokumentace - kopie 1x A4

5 Kč

Nahlédnutí do zdravotní dokumentace - přítomnost zdravotnického prac., osobní náklady zaměstnance (za každou započatou půlhodinu)

200 Kč

EKG vyšetření + popis

200 Kč

Vystavení potvrzení pro leteckou přepravu pacientům léčeným inzulínem, "diabetický pas", poučení k cestování

50 Kč

Vyšetření glykémie z prstu v ordinaci (glukometrem)

25 Kč

Vyšetření glykovaného hemoglobinu HbA1c v ordinaci z prstu (POC)

180 Kč

Komplexní vyšetření diabetologem 

1100 Kč

Cílené vyšetření diabetologem

550 Kč

Kontrolní vyšetření diabetologem

280 Kč

injekce i.m., s.c., i.d. + administrativní úkon

100 Kč

Vyšetření a monitorace 24 hodinového krevního tlaku na vlastní žádost

480 Kč

Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy (monofilamenty a ladičkou, vyš. kožní teploty)

360 Kč

Měření ABI (indexu kotník - paže) oscilometrickou metodou na čtyřech končetinách zároveň, pro včasnou diagnózu ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), analýza výsledků měření, vystavení protokolu

170 Kč

Opakované vypsání nevyzvednutého receptu, žádanky, poukazu - vynucená administrativa

30 Kč

Storno poplatek za druhou předem neomluvenou absenci, druhá dopředu neomluvená objednaná návštěva

200 Kč

Edukace a poučení o dietě a úpravě životosprávy - lékařem (30minut)

600 Kč

Ceník platný od 15.1.2024