Úhrada senzorů FGM i pro DM 2.typu ?         Na obzoru ano, ale...

17.04.2024

Jednání o úhradě glukózových senzorů pro pacienty s DM2 (diabetes na inzulinu s více než 3dávkami insulinu/den) probíhající mezi ČDS (Česká diabetologická společnost) , MZČR a pojišťovnami již 3 roky (!) konečně spěje k úspěšnému výsledku.

Jaký je tedy aktuální stav:  prošlo řízení kategorizační komisí při MZČR a nyní na ministerstvu probíhá vnitřní připomínkové řízení.

Finální rozhodnutí lze očekávat do konce roku ...

Návrh na úhradu glukózových senzorů pro některé "nejedničkové" diabetiky tedy stále čeká na schválení poslanci a senátory, aby tato změna mohla být implementována do Zákona č. 48/1997 Sb. - o veřejném zdravotním pojištění. 

Stávající podmínky jsou stanoveny v odd. C - Tabulka č. 1, číselný kód 05.02.04 a 05.02.05 . 

 Indikační omezení : diabetes mellitus I. typu

Autor: Depositphotos.com
Autor: Depositphotos.com